Legalidad ng Sabong sa Cuba

Talaan ng Nilalaman

Ang sabong ay isang blood sport na kinasasangkutan ng dalawang ibon na nakikipag-away sa kamatayan sa loob ng hukay. Dahil ang PhlWin sabong ay lubos na kontrobersyal, ang legalidad nito ay nag-iiba sa iba’t ibang bahagi ng mundo. Tinatalakay ng artikulong ito ang legalidad ng sabong sa Cuba.

Legal na Katayuan ng Sabong sa Cuba

Sa komunistang bansang Cuba, legal at laganap ang sabong. Ang sabong ay matagal nang tradisyon sa Cuba, hanggang sa puntong makikita pa ang mga ito sa ari-arian ng pamilya ni dating pangulong Fidel Castro. Gayunpaman, mula noong 1959 revolution, ang pagsusugal sa mga laban sa sabong ay ipinagbawal na.

Ang mga partikular na club na pinangangasiwaan ng estado ay nag-isponsor ng sabong sa Cuba. Ang estado ay nagbukas ng mga opisyal na arena, kabilang ang isang 1,000-seater arena sa Ciego de Avila, ang pinakamalaking hukay sa bansa. Sa kabila ng pagkakaroon ng mga opisyal na arena, umiiral din ang mga ipinagbabawal na hukay sa ilalim ng lupa. Nag-e-export din ang Cuba ng humigit-kumulang 700 fighting bird taun-taon.

Bagong Sabong o Animal Welfare Law sa Cuba

Noong 2021, ang gobyerno ng Cuban ay nag-publish ng bagong batas para sa kapakanan ng mga hayop, na nagbibigay ng mga multa sa mga kaso ng pang-aabuso sa hayop ngunit hindi ipinagbabawal ang mga sabong o paghahain ng hayop sa panahon ng mga ritwal sa relihiyon. Ang batas sa proteksyon ng hayop ay una para sa Cuba.

Inilathala ng Konseho ng Estado, ang bagong utos ay nagsasaad na ang pagtatatag ng mga tuntunin na ginagarantiyahan ang “kapakanan ng mga hayop at pagpapataas ng kamalayan sa ating populasyon sa pangangalaga at paggalang sa mga hayop ay isang kahilingan ng ating lipunan.” Ang kautusan ay nagsasaad din na makamit ang “isang maayos na relasyon sa pagitan ng mga tao at iba pang mga species bilang isang kailangang-kailangan na kondisyon para sa pagkakaroon ng lahat.”

Ipinagdiwang ng lipunang sibil ng Cuba ang batas, na isinasaalang-alang ito bilang isa sa mga unang beses na ang mga kahilingan nito ay dininig at naging batas. Noong Abril 2019, humigit-kumulang 500 katao ang nagmartsa upang humiling ng batas sa proteksyon ng hayop, at noong Pebrero 2021, nagtipon ang mga aktibista sa karapatang pang-hayop sa harap ng Ministri ng Agrikultura sa Cuba.

Ang Artikulo 9 ng kautusan ay nagbabawal sa sinumang tao na “mag-udyok ng komprontasyon sa pagitan ng mga hayop ng anumang uri ng hayop maliban kung ang isang pagbubukod ay inaprubahan ng may-katuturang awtoridad.” Sa ilalim ng probisyong ito, ipinagbabawal ang pakikipaglaban sa aso ngunit nananatiling legal ang pakikipaglaban sa sabong hangga’t ang mga partikular na club na pinangangasiwaan ng estado ay nag-isponsor sa kanila.

Sa parehong ugat, ang mga sakripisyo ng hayop na ginawa ng Santeria, isang syncretic na relihiyon na nagmula sa Nigeria at dinala sa Cuba ng mga inaalipin na tao, ay nananatiling legal. Ang bagong batas ay nagsasaad na “ang mga paghahain ng hayop ay dapat na isagawa nang mabilis at mahabagin upang maiwasan ang sakit at stress.”

Ang mga hayop na tumatanggap ng proteksyon sa ilalim ng panukalang batas na ito ay kinabibilangan ng “lahat ng mammal, ibon, bubuyog, reptilya, isda, mollusk, crustacean, at amphibian.” Bukod pa rito, tinukoy ng panukalang batas ang kapakanan ng hayop bilang “ang sapat na estado, mula sa parehong pisikal at mental na pananaw ng isang hayop sa mga kondisyon ng buhay at kamatayan.” Ang mga lalabag sa kautusan ay mahaharap sa multang 500 hanggang 4,000 Cuban pesos.

Tinawag ng Cubans in Defense of Animals Rights Group ang bagong batas bilang isang positibong “unang hakbang.” Grettel Montes de Oca, the founder of the group, stated that “The road will be very long but it is surely positive that now have a law.”

Konklusyon

Ang online sabong o sabong sa Cuba ay legal sa ilalim ng mga club na pinangangasiwaan ng estado kahit na ang pagsusugal sa mga laban ay ipinagbawal na mula noong 1959 revolution. Isang utos sa proteksyon ng hayop ang ipinasa ng Cuban Council of State noong 2021, gayunpaman, exempted ang mga sabong at paghahain ng hayop para sa mga layuning pangrelihiyon.

Karagdagang Artikulo Patungkol sa Sabong: